Poznań. Mosina, Śrem i okolice

501 339 934

biuro@precisionbhp.pl

Oferta

Oferujemy:

Kursy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej:

 • szkolenia wstępne,
 • szkolenia okresowe BHP,
 • szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia p.poż pracowników wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji,
 • szkolenia BHP dla pracowników biurowych,
 • szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Doradztwo i usługi:

Ponadto oferujemy:

 • realizację zadań służby BHP,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji BHP,
 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy,
 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo w zakresie organizacji bezpiecznej pracy,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP,
 • wykonywanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,
 • reprezentowanie pracodawcy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.